Fri Frakt!

Image caption appears here

Add your deal, information or promotional text

Konsten att Göra Upp Eld: En Guide för Både Nybörjare och Erfarna

Skriven av: Anders Karlsson

|

|

Tid att läsa 10 min

Att göra upp eld kan verka som en enkel uppgift vid första anblick, men det kräver faktiskt kunskap, förberedelse och tålamod. Det spelar ingen roll om du är ute på en extremvandring, en vanlig campingtur eller om du bara vill bli bättre på friluftsliv; att kunna göra upp eld säkert är en oerhört användbar färdighet som alla faktiskt borde kunna behärska. I den här guiden kommer vi gå igenom grunderna i hur man skapar eld från grunden – även under regn och rusk!

Vikten av att förbereda sig innan man gör upp eld

Att göra upp en eld är mer än bara en tillfällig ljuskälla eller värme; det är en grundläggande överlevnadsfärdighet som kräver eftertanke och förberedelse. Den som är duktig på att göra upp eld känner till betydelsen av att ha rätt materialkunskap om brandsäkerhet och en förståelse för miljön. Förberedelser innebär inte bara att samla ihop torrt tändmaterial och ved – det betyder också att kunna bedöma väderförhållandenavälja en lämplig plats och ha en plan för hur elden ska tändas och underhållas. Det är denna kombination av förberedelser som skiljer en sprakande lägereld från någon som kämpar med att få igång en låga. Dessutom bidrar rätt förberedelse till att minimera risken för oavsiktliga bränder, vilket skyddar både dig och naturen. Detta underlättar inte bara processen utan fördjupar också upplevelsen av friluftslivet, vilket ger plats för reflektion och uppskattning av naturens skönhet.

Att välja rätt plats

Platsvalet är avgörande när man ska göra upp en eld; det är en balansakt mellan säkerhet, effektivitet och miljöpåverkan:


 • Helst ska platsen vara platt, skyddad från vind och placerad bort från tät vegetation, torra löv, grenar och andra brännbara material för att minska risken för oavsiktlig spridning av elden. 

 • Tillgång till tillräckligt med tändmaterial och ved är också viktigt. 

 • Det är likaså viktigt att kontrollera lokala föreskrifter angående öppen eld i det området där du befinner dig, då vissa platser kan ha tillfälliga eller permanenta restriktioner beroende på säsong eller brandrisk. 


Att respektera dessa restriktioner skyddar inte bara dig och ditt sällskap utan också den omgivande naturen. Att hitta en plats som möjliggör ansvarsfull användning av eld stärker vår relation med naturen och erkänner vår roll som vårdare av miljön. 

Säkerhetsåtgärder

Säkerhetsaspekter är förstås av yttersta vikt. Undersök de lokala reglerna för eldning och kontrollera om det finns några aktuella eldningsförbud. Läs gärna också broschyren Eldning och allemansrätt från MSB som finns tillgänglighär eller ladda ner appenBrandrisk Ute som är helt gratis. 


Andra viktiga säkerhetsaspekter att tänka på när du ska göra upp eld är följande: 


 • När du väljer plats för eldning, gör det med noggrannhet. Om du inte använder en anlagd eldplats, är platser med sand- eller grusunderlag att föredra.  

 • Se till att hålla ett säkert avstånd från träd och undvik att tända eld på platser med tjockt rotsystem eller torvmark, eftersom dessa områden har en högre risk för markbränder.  

 • För att skydda marken och samtidigt tillföra elden syre från nedan, är det rekommenderat att stensätta hela eldstaden, inklusive botten. 

Läs mer om konsten att göra upp eld säkert

Friluftsfrämjandet

Dags att göra upp eld!

Nu när vi har gått igenom alla förberedelser är det dags att göra upp själva elden, det är nu det roliga börjar! De tre grundpelarna för att bygga en eld är bränsle, värme och syre. Innan du börjar: 


 • Försäkra dig om att du har tillräckligt med ved. Här gäller det att samla rätt material som alla måste vara torra för att kunna fatta eld effektivt. 

 • Att bygga upp en eldstad med rätt struktur är avgörande för att säkerställa bra luftcirkulation, vilket är nyckeln till en hälsosam och långvarig eld. 

 • Stegen för att göra upp eld innefattar även kunskap om olika tändmetoder samt hur man underhåller elden och slutligen, hur man släcker den på ett säkert sätt. 


Genom att följa dessa steg noggrant kan du njuta av värmen och nytta som en utomhuseld erbjuder, med mindre risk för skada eller skadliga miljöeffekter. 

1. Samla material

Att samla ihop de rätta materialen är grunden för att lyckas med att tända en eld. Det första steget är att leta efter torr ved och tändmaterial, som är avgörande för att få igång en eld. Tänk på att fuktigt eller blött material kommer att göra processen betydligt svårare och mer tidskrävande. Det finns olika typer av material som fungerar utmärkt för olika stadier av eldgörandet, från tändningen till underhållet av elden. Att ha en god blandning av dessa material kommer inte bara att underlätta processen utan också säkerställa en mer effektiv och hållbar eld. 


En bra mix av tändmaterial är föjande:


 • Torra löv, gräs, bark eller fjäderstickor

 • Små grenar och kvistar som är tunna nog för att tändas snabbt men kan hålla lågan vid liv tillräckligt länge för att antända större ved

 • Större bitar torrt trä som kommer att vara bränslet för din eld över tid 

2. Bygg en eldstad

Att bygga en korrekt eldstad är avgörande för både effektivitet och säkerhet. Början av en stabil eldstad handlar om att ordna tändmaterialet på så sätt att de kan antändas lätt samtidigt som det tillåter luftflöde att upprätthålla lågan. Olika tekniker inkluderar pyramidbygge där större bitar ved placeras i en konisk form runt de mindre flammande materialen, eller kabinmetoden där två basvedstycken läggs parallellt med varandra med tändmaterialet emellan. Detta följs sedan av korslagda lager av mindre tändvedsbitar och ytterligare ved. Viktigt är också att försäkra sig om att eldstaden är placerad på ett brandsäkert underlag och på tillräckligt avstånd från tält, träd, och annan vegetation för att undvika oönskad spridning av elden.

3. Tänd elden

Följ dessa stegen för att göra upp en eld enkelt:  


 1. Börja med att tända näver och småkvistar, och tillsätt sedan gradvis tjockare ved.  

 1. Använd en grövre gren som stöd och arrangera de övriga grenarna lutande mot den. Grenarna ska vara tillräckligt nära varandra för att värma upp varandra men ändå tillräckligt åtskilda för att tillåta luftcirkulation.  

 1. Placera vedloggar parallellt med varandra för en jämn och långvarig brasa. Detta arrangemang bidrar också till en mer stabil brasa jämfört med att lägga vedloggar i kors. 

Vanliga misstag att undvika

När man lär sig konsten att göra upp eld utomhus, är det lika viktigt att känna till vanliga misstag som nybörjare och till och med erfarna äventyrare gör, för att försäkra sig om en säker och effektiv process.

 

De vanligaste misstagen med att göra upp eld:


 • Ett mycket vanligt misstag är att inte förbereda tillräckligt med tändmaterial och ved innan man försöker tända elden, vilket kan leda till att den slocknar snabbt. 

 • En annan vanlig fälla är att välja fuktigt eller blött material, som betydligt minskar chansen för elden att ta sig. 

 • Ytterligare en handling som ofta underskattas är betydelsen av att grunda elden ordentligt i en skyddad, säker plats där den inte bara kan tändas utan också underhållas och släckas på ett ansvarsfullt sätt. 

 • Många missar även vikten av att upprätta en perimeter runt eldstaden för extra säkerhet och för att förhindra spridning. 


Genom att undvika dessa misstagen, samt att alltid ha vatten eller något för att snabbt kunna släcka elden nära till hands, minskar man riskerna och ökar glädjen och nyttan med sin eld utomhus. 

Hur man underhåller en eld säkert

Att underhålla en eld på ett säkert sätt är lika viktigt som att tända den. En väl underhållen eld ger inte bara värme och möjlighet till matlagning, utan minskar även risken för olyckor och skogsbränder.


Så underhåller du elden säkert:

 • Efter att elden är tänd, se till att hålla den under kontroll genom att lägga till bränsle gradvis för att undvika att den flammar upp okontrollerat. 

 • Använd torr ved för att säkerställa en jämn och hållbar bränning; fuktigt trä kan skapa onödig rök och gnistor. 

 • Se också till att hålla en vattenkälla eller en spade med sand i närheten för att kunna släcka elden snabbt om det skulle behövas. 

 • En annan viktig aspekt är att alltid hålla eldstaden ren från brännbart material som kan sprida elden utanför dess avsedda område. 

 • Under blåsiga dagar, använd en vindskyddad plats eller bygg ett vindskydd runt eldstaden för att förhindra att gnistor sprids. 

 • Kom ihåg, när du lämnar platsen, se till att elden är helt släckt; glödande kol under aska kan vara varmt nog att antända torrt material flera timmar senare. 


Att följa dessa steg säkerställer inte bara din och naturens säkerhet, utan bidrar också till en njutbar och ansvarsfull friluftsupplevelse. 

"Hellre en liten eld som värmer än en stor som bränner."

Thomas Fuller - Engelsk prästman, historiker och författare.

Avancerade tekniker för att göra upp eld

Att behärska konsten att göra upp eld innebär också att kunna anpassa sina tekniker efter omgivningen och väderförhållandena. När man har grundläggande kunskaper och färdigheter kan det vara dags att utforska några avancerade tekniker. Dessa tekniker kan vara särskilt användbara i situationer där standardmetoder inte fungerar eller när du vill testa din förmåga att anpassa dig till naturens utmaningar. Avancerade tekniker kräver vanligtvis en djupare förståelse för eldens natur, samt ett ökat tålamod och precision. Här följer några tekniker som kan ta din förmåga att göra upp eld till nästa nivå:


 • Att använda en lins för att koncentrera solljus och antända tändmaterial

 • Skapa en eldbåge för att mekaniskt framställa gnistor

 • Använda kemiska reaktioner, som aluminiumpulver och rostblandning, för en snabb antändning


Denna typ av tekniker kan ge dig en fördel i svåra eller oväntade situationer. Att lära sig dessa färdigheter kan också öka din självtillit och ditt självförtroende i överlevnadssituationer, samt öka din uppskattning för den subtila skönheten i primitiva tekniker. Dessutom erbjuder praktiken av dessa metoder ett utmärkt sätt att binda med naturen och ytterligare utveckla ditt friluftsliv. 

Konsten att använda naturliga tändkällor

Att använda sig av naturliga tändkällor är en konstform inom överlevnad och friluftsliv. Det kräver både kunskap och övning. Solen är en av de mest effektiva naturliga tändkällorna, där ett vanligt förstoringsglas kan koncentrera ljusstrålar till en punkt som är tillräckligt het för att antända torrt material. Alternativt kan du använda flinta och stål, där gnistor skapas genom att slå stenen mot stålet över lämpligt tändmaterial. Denna teknik är särskilt användbar i miljöer där direkt solljus inte är tillgängligt. Kreativiteten och förmågan att anpassa sig till naturens gåvor spelar stor roll i detta sammanhang. Att kunna fånga och använda eld genom enbart vad naturen erbjuder är inte bara en viktig överlevnadsfärdighet men också en djupt tillfredsställande erfarenhet som påminner oss om människans ursprungliga samspel med naturen. Om du vill bemästra användningen av naturliga tändkällor är det viktigt att experimentera med olika metoder och material för att förstå vad som fungerar bäst i olika situationer och miljöer.

Överlevnadstekniker i extremt väder

Att göra upp eld under extrema väderförhållanden kräver försiktighet, kunskap och förberedelse. Oavsett om det handlar om att tända eld under en kraftig snöstorm, i kraftiga regn eller i starka vindar, finns det specifika tekniker som kan öka dina chanser att lyckas. 


Olika tekniker och tips för att göra upp eld under extremväder:


 • I kallt väder, se till att skydda din eldstad från snön genom att bygga den på en plattform av grenar eller stenar. 

 • Användning av vattentätt tändmaterial, såsom vaselinindränkta bomullsbollar, kan underlätta tändprocessen under regniga förhållanden. 

 • I stark vind krävs en vindskyddad plats, kanske i lä av en klippa eller bakom några buskar, samt strategisk positionering av material så att vinden bidrar till eldens spridning istället för att släcka den. 


Dessa situationer kräver inte bara teknisk skicklighet utan också ett psyke som inte ger upp vid de första tecknen på motvind. Motståndskraften att fortsätta försöka, kombinerat med kunskap om hur man kan anpassa sina metoder efter rådande väderförhållanden, är nyckeln till framgång när du behöver göra upp eld i utmanande situationer. 

Så släcker du elden på rätt sätt

Att släcka elden på rätt sätt är lika viktigt som att tända den. En eld som inte släcks korrekt kan lätt blossa upp igen, vilket kan leda till skogsbränder och andra allvarliga risker. 


Så släcker du elden enkelt i tre steg:


 1. Börja med att sprida ut glöden och vedresterna i eldstaden för att minska deras värme. 

 1. Därefter, häll vatten över eldstaden tills du inte längre hör något fräsande ljud, vilket är ett tecken på att all hetta har slocknat. Om vatten inte finns tillgängligt, kan du använda jord eller sand för att kväva elden. Se dock till att gräva ner och vända på materialet så att ingen glöd göms under ytan. 

 1. Efter att elden släckts, kontrollera området noggrant med din hand (utan att röra) för att försäkra dig om att det inte finns någon kvarvarande värme som kan antända material. 


Det är av yttersta vikt att lämna platsen endast när du är helt säker på att elden är fullständigt släckt och utgör ingen fara. Genom att följa dessa steg säkerställer du inte bara din egen säkerhet utan bidrar också till bevarandet av vår natur. 

Hetaste produkterna just nu!

Vanliga Frågor och Svar

Hur man gör upp eld med pinnar?

För att göra upp eld med pinnar är det först viktigt att samla torrt småris och kvistar. När du sedan skapar en liten hög av detta, använd tekniken att snabbt och kraftigt gnida en pinne mot en annan eller mot en torr, platt träbit tills friktionen skapar gnistor som antänder småriset. Tålamod och uthållighet är nyckeln till framgång i denna metod.

Hur gör jag upp eld när det är blött?

Att göra upp eld under blöta förhållanden kräver lite tålamod och rätt teknik. Först och främst, leta efter torrt bränsle under trädkronor eller insidan av vedträn. Använda en tändstål istället för tändstickor är effektivt, eftersom det fungerar även när det är vått. Placera fint uppsplittrad kindling runt ditt tändmaterial för att gradvis bygga upp elden.

Hur får man en brasa att brinna länge?

För att få en brasa att brinna länge är det viktigt att välja rätt material och byggmetod. Använd torr ved från lövträd som brinner långsamt och ge strukturen tillräckligt med luftgenomströmning genom att ordna vedträna på ett effektivt sätt, till exempel genom att bygga upp den i form av ett tipi eller en korsstapel. Det säkerställer en långvarig och jämn förbränning.

När lärde man sig att göra upp eld?

Människan upptäckte hur man gör upp eld för cirka 1,5 miljoner år sedan. I Sverige, liksom i andra delar av världen, har kunskapen om att göra upp eld varit avgörande för överlevnad och utveckling genom historien, genom att erbjuda värme, ljus och möjlighet till matlagning.

Search